WAKACJE OD OCHRONY SWOICH DANYCH MOGĄ CIĘ SPORO KOSZTOWAĆ. BĄDŹ CZUJNY!

WAKACJE OD OCHRONY SWOICH DANYCH MOGĄ
CIĘ SPORO KOSZTOWAĆ. BĄDŹ CZUJNY!
Wakacje – dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy
jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując
wszelkie informacje pozwalające dokonać zuchwałych kradzieży. Kradzieży nie tylko dóbr mate-
rialnych, ale i tożsamości.
Przedstawiamy poniżej kilka rad, jak postępować
i jak właściwie zadbać o swoje dane osobowe.

WAKACJE OD OCHRONY SWOICH DANYCH MOGĄ
CIĘ SPORO KOSZTOWAĆ. BĄDŹ CZUJNY!
Wakacje – dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy
jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując
wszelkie informacje pozwalające dokonać zuchwałych kradzieży. Kradzieży nie tylko dóbr mate-
rialnych, ale i tożsamości.
Przedstawiamy poniżej kilka rad, jak postępować
i jak właściwie zadbać o swoje dane osobowe.

 1. Nie zostawiaj dowodu w zastaw
  Nikt zgodnie z prawem nie może od nas wymagać,
  byśmy zostawili dokument tożsamości (np. dowód osobisty,
  paszport, prawo jazdy) w zastaw np. za wypożyczany
  sprzęt. Dokumenty są wydawane w celach ściśle okre-
  ślonych przepisami prawa i zawierają wskazany w nich
  katalog danych osobowych, który jest szerszy niż ten,
  jaki można uznać za niezbędny dla realizacji określonego celu.
  PRZYKŁAD!
  Kupując bilet na pociąg przez Internet, trzeba podać
  imię i nazwisko oraz informacje o dokumencie,
  który identyfikuje kupującego. Przewoźnik ma prawo
  do identyfikacji pasażera. Konduktor tylko w wyjątko-
  wych sytuacjach np. podejrzewając, że bilet lub doku-
  ment tożsamości zostały sfałszowane, może zatrzymać
  bilet i dokument potwierdzający naszą tożsamość.
 2. Nie pozwól robić kserokopii
  Nie zgadzaj się na wykonywanie kserokopii dokumentu
  tożsamości. Sporządzenie kopii dowodów tożsamości
  jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost
  z przepisów rangi ustawy. Nawet gdy przedsiębiorca
  1
  tłumaczy, że to jest wymagane do dochodzenia ewen-
  tualnych roszczeń, np. za zniszczony czy nieoddany
  sprzęt, nie zgadzaj się na to. Do tego wystarczające
  powinno być spisanie z dokumentu informacji,
  które będą pomocne przy dochodzeniu ewentualnych
  roszczeń, np. imienia i nazwiska czy numeru PESEL.
  Jeżeli przedsiębiorca postanowił spisać dane z dowodu
  osobistego, to domagaj się, by po tym, jak zwrócisz
  wypożyczony sprzęt, usunął je albo zwrócił ci formularz
  lub notatkę, na których je zapisał.
  PRZYKŁAD!
  Z podobnymi żądaniami o pozostawienie dokumentu
  albo pozwolenie na jego skopiowanie możemy
  się spotkać choćby w hotelowej recepcji. Nie wolno
  tego robić. Pracownik recepcji może jedynie poprosić
  nas o przedstawienie dokumentu w celu ustalenia naszej
  tożsamości. To oznacza, że recepcjonista ma prawo
  wglądu do naszego dowodu osobistego, ale nie do
  jego kopiowania czy zatrzymywania.
  W ostatnim czasie do UODO wpływają pytania dotyczące
  przetwarzania przez hotele danych osobowych swoich
  gości w postaci oświadczenia o przebytych chorobach,
  podróżach służbowych w związku z zapobieganiemrozprzestrzeniania się wirusa COVID. Hotele mogą
  przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia jedynie
  w sytuacji, gdy posiadają podstawę prawną dla takiego
  rodzaju działań.
 3. Nie publikuj zdjęć z wakacji, podczas Twojej
  nieobecności w domu
  Podczas wakacji często chwalimy się fotografiami z od-
  wiedzanych miejsc. Publikowanie zdjęć, świadczy o tym,
  że nie ma nas w domu. To nic innego jak zachęta
  dla potencjalnego złodzieja i zaproszenie do naszego
  domu. Jakiekolwiek zdjęcia, już po urlopie, udostępniaj
  ewentualnie tylko znajomym.
  Nie warto przechowywać plików zdjęciowych w pamięci
  dłużej niż to konieczne, nie tylko dlatego, że „zapychają
  pamięć urządzenia”. Również dlatego, że w razie utraty
  lub sprzedaży urządzenia, mogą trafić w niepowołane ręce.
 4. Nie dziel się danymi o swojej lokalizacji w mediach
  społecznościowych
  Niejednokrotnie już sceneria w tle zdradza, gdzie jesteśmy.
  Jednak na fotografii cyfrowej znajdziemy o wiele
  dokładniejsze dane dotyczące geolokalizacji, czyli informacji
  o położeniu geograficznym. Jedną z funkcji cyfrowych
  aparatów fotograficznych i smartfonów jest bowiem
  geotagowanie, dzięki któremu we właściwościach zdjęcia
  zapisywane są informacje o lokalizacji geograficznej
  aparatu. Na tej podstawie można ustalić dokładne poło-
  żenie miejsca, w którym zdjęcie zostało wykonane.
  Pamiętaj, że masz możliwość usuwania danych GPS,
  które określają lokalizację zrobionego przez Ciebie zdjęcia.
  W celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa zaleca
  się usuwanie takich danych np. za pomocą mechani-
  zmów wbudowanych w system Windows, jak również
  opcji dostępnych w ustawieniach aplikacji Aparatu.
  Media społecznościowe mają też funkcję ujawniania
  miejsca, w których właśnie przebywamy – lotniska,
  restauracje, muzea. Lepiej korzystać z nich z rozwagą.
 5. Na urządzeniu korzystaj ze swojego połączenia z Internetem
  A gdy musisz skorzystać z publicznej sieci Wi-Fi,
  to weź pod uwagę bezpieczne łączenie. Warto wyłączyć
  opcję automatycznego łączenia dla sieci publicznych,
  a przed skorzystaniem z sieci publicznej upewnij się,
  że łączysz się z odpowiednim punktem. Korzystaj z moż-
  liwości połączeń z siecią VPN, która stanowi bardzo ważne
  zabezpieczenie przed atakami hakerskimi. Ponadto
  2
  korzystaj jedynie z zabezpieczonych stron i pewnych
  źródeł. Ważnym sygnałem dla Ciebie będzie, że strona
  WWW, z której chcesz skorzystać jest „niezabezpieczona”
  lub połączenie jest „niezaufane”. Coraz częściej strony
  WWW korzystają z certyfikatu SSL (najłatwiej można
  rozpoznać to w adresie strony internetowej, gdy jej adres
  rozpoczyna się od „https://”, a nie od „http://”).
 6. Zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie
  antywirusowe
  Dzięki niemu możesz chronić swój sprzęt przed złośliwym
  oprogramowaniem, w tym wirusami, oprogramowaniem
  szpiegującym i ransomware. To bardzo ważne, w dobie
  powszechnego korzystania z Internetu, dokonywania
  płatności urządzeniami mobilnymi czy korzystania
  z bankowości elektronicznej.
 7. Ostrożnie udostępniaj nieznajomemu swój telefon
  „Przepraszam, rozładowała mi się bateria. Czy mogę
  zadzwonić z Pana/Pani telefonu?” Często użyczamy nasz
  telefon, a czemu nie?! Przecież chcemy pomóc, szybko,
  co złego może się stać? Niekiedy to oszuści chcący uzyskać
  dostęp do naszego urządzenia proszą o użyczenie Twojego
  telefonu. Czy tak samo udostępnilibyśmy nasz portfel?
  Zapominamy o tym, że nasz telefon komórkowy nie służy
  już „tylko” do komunikowania się. To jest nasze centrum
  dowodzenia, źródło informacji o nas. Mamy w nim
  zapisane daty urodzenia naszych członków rodziny,
  aplikacje bankowości elektronicznej, pocztę elektroniczną
  oraz wiele innych aplikacji pozwalających na ustalenie
  naszej tożsamości i stanu posiadania.
  Chcesz pomóc, to poproś o nr telefonu, na który Ty sam
  wyślesz wiadomość do osoby, z którą ktoś inny chce
  się skontaktować i przekażesz jej informacje. Lepiej
  nie udostępniaj swojego telefonu nieznajomym.
 8. Zabezpiecz się na wypadek kradzieży lub zgubienia
  telefonu
  Przede wszystkim ustaw blokadę ekranu, co znacznie
  ograniczy ryzyko dostępu do Twoich danych. Warto
  również pomyśleć o włączeniu usługi lokalizującej urzą-
  dzenie oraz umożliwiającej zdalne usuwanie zawartości
  telefonu lub jego blokadę. Wykonuj również regularnie
  kopie zapasowe danych, które znajdują się na Twoim
  urządzeniu, lub korzystaj z backupu w chmurze,
  dzięki czemu szybko odzyskasz dostęp do ważnych
  danych w przypadku awarii, zgubienia lub kradzieży
  telefonu.
 1. Nie zostawiaj dowodu w zastaw
  Nikt zgodnie z prawem nie może od nas wymagać,
  byśmy zostawili dokument tożsamości (np. dowód osobisty,
  paszport, prawo jazdy) w zastaw np. za wypożyczany
  sprzęt. Dokumenty są wydawane w celach ściśle okre-
  ślonych przepisami prawa i zawierają wskazany w nich
  katalog danych osobowych, który jest szerszy niż ten,
  jaki można uznać za niezbędny dla realizacji określonego celu.
  PRZYKŁAD!
  Kupując bilet na pociąg przez Internet, trzeba podać
  imię i nazwisko oraz informacje o dokumencie,
  który identyfikuje kupującego. Przewoźnik ma prawo
  do identyfikacji pasażera. Konduktor tylko w wyjątko-
  wych sytuacjach np. podejrzewając, że bilet lub doku-
  ment tożsamości zostały sfałszowane, może zatrzymać
  bilet i dokument potwierdzający naszą tożsamość.
 2. Nie pozwól robić kserokopii
  Nie zgadzaj się na wykonywanie kserokopii dokumentu
  tożsamości. Sporządzenie kopii dowodów tożsamości
  jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost
  z przepisów rangi ustawy. Nawet gdy przedsiębiorca
  1
  tłumaczy, że to jest wymagane do dochodzenia ewen-
  tualnych roszczeń, np. za zniszczony czy nieoddany
  sprzęt, nie zgadzaj się na to. Do tego wystarczające
  powinno być spisanie z dokumentu informacji,
  które będą pomocne przy dochodzeniu ewentualnych
  roszczeń, np. imienia i nazwiska czy numeru PESEL.
  Jeżeli przedsiębiorca postanowił spisać dane z dowodu
  osobistego, to domagaj się, by po tym, jak zwrócisz
  wypożyczony sprzęt, usunął je albo zwrócił ci formularz
  lub notatkę, na których je zapisał.
  PRZYKŁAD!
  Z podobnymi żądaniami o pozostawienie dokumentu
  albo pozwolenie na jego skopiowanie możemy
  się spotkać choćby w hotelowej recepcji. Nie wolno
  tego robić. Pracownik recepcji może jedynie poprosić
  nas o przedstawienie dokumentu w celu ustalenia naszej
  tożsamości. To oznacza, że recepcjonista ma prawo
  wglądu do naszego dowodu osobistego, ale nie do
  jego kopiowania czy zatrzymywania.
  W ostatnim czasie do UODO wpływają pytania dotyczące
  przetwarzania przez hotele danych osobowych swoich
  gości w postaci oświadczenia o przebytych chorobach,
  podróżach służbowych w związku z zapobieganiemrozprzestrzeniania się wirusa COVID. Hotele mogą
  przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia jedynie
  w sytuacji, gdy posiadają podstawę prawną dla takiego
  rodzaju działań.
 3. Nie publikuj zdjęć z wakacji, podczas Twojej
  nieobecności w domu
  Podczas wakacji często chwalimy się fotografiami z od-
  wiedzanych miejsc. Publikowanie zdjęć, świadczy o tym,
  że nie ma nas w domu. To nic innego jak zachęta
  dla potencjalnego złodzieja i zaproszenie do naszego
  domu. Jakiekolwiek zdjęcia, już po urlopie, udostępniaj
  ewentualnie tylko znajomym.
  Nie warto przechowywać plików zdjęciowych w pamięci
  dłużej niż to konieczne, nie tylko dlatego, że „zapychają
  pamięć urządzenia”. Również dlatego, że w razie utraty
  lub sprzedaży urządzenia, mogą trafić w niepowołane ręce.
 4. Nie dziel się danymi o swojej lokalizacji w mediach
  społecznościowych
  Niejednokrotnie już sceneria w tle zdradza, gdzie jesteśmy.
  Jednak na fotografii cyfrowej znajdziemy o wiele
  dokładniejsze dane dotyczące geolokalizacji, czyli informacji
  o położeniu geograficznym. Jedną z funkcji cyfrowych
  aparatów fotograficznych i smartfonów jest bowiem
  geotagowanie, dzięki któremu we właściwościach zdjęcia
  zapisywane są informacje o lokalizacji geograficznej
  aparatu. Na tej podstawie można ustalić dokładne poło-
  żenie miejsca, w którym zdjęcie zostało wykonane.
  Pamiętaj, że masz możliwość usuwania danych GPS,
  które określają lokalizację zrobionego przez Ciebie zdjęcia.
  W celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa zaleca
  się usuwanie takich danych np. za pomocą mechani-
  zmów wbudowanych w system Windows, jak również
  opcji dostępnych w ustawieniach aplikacji Aparatu.
  Media społecznościowe mają też funkcję ujawniania
  miejsca, w których właśnie przebywamy – lotniska,
  restauracje, muzea. Lepiej korzystać z nich z rozwagą.
 5. Na urządzeniu korzystaj ze swojego połączenia z Internetem
  A gdy musisz skorzystać z publicznej sieci Wi-Fi,
  to weź pod uwagę bezpieczne łączenie. Warto wyłączyć
  opcję automatycznego łączenia dla sieci publicznych,
  a przed skorzystaniem z sieci publicznej upewnij się,
  że łączysz się z odpowiednim punktem. Korzystaj z moż-
  liwości połączeń z siecią VPN, która stanowi bardzo ważne
  zabezpieczenie przed atakami hakerskimi. Ponadto
  2
  korzystaj jedynie z zabezpieczonych stron i pewnych
  źródeł. Ważnym sygnałem dla Ciebie będzie, że strona
  WWW, z której chcesz skorzystać jest „niezabezpieczona”
  lub połączenie jest „niezaufane”. Coraz częściej strony
  WWW korzystają z certyfikatu SSL (najłatwiej można
  rozpoznać to w adresie strony internetowej, gdy jej adres
  rozpoczyna się od „https://”, a nie od „http://”).
 6. Zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie
  antywirusowe
  Dzięki niemu możesz chronić swój sprzęt przed złośliwym
  oprogramowaniem, w tym wirusami, oprogramowaniem
  szpiegującym i ransomware. To bardzo ważne, w dobie
  powszechnego korzystania z Internetu, dokonywania
  płatności urządzeniami mobilnymi czy korzystania
  z bankowości elektronicznej.
 7. Ostrożnie udostępniaj nieznajomemu swój telefon
  „Przepraszam, rozładowała mi się bateria. Czy mogę
  zadzwonić z Pana/Pani telefonu?” Często użyczamy nasz
  telefon, a czemu nie?! Przecież chcemy pomóc, szybko,
  co złego może się stać? Niekiedy to oszuści chcący uzyskać
  dostęp do naszego urządzenia proszą o użyczenie Twojego
  telefonu. Czy tak samo udostępnilibyśmy nasz portfel?
  Zapominamy o tym, że nasz telefon komórkowy nie służy
  już „tylko” do komunikowania się. To jest nasze centrum
  dowodzenia, źródło informacji o nas. Mamy w nim
  zapisane daty urodzenia naszych członków rodziny,
  aplikacje bankowości elektronicznej, pocztę elektroniczną
  oraz wiele innych aplikacji pozwalających na ustalenie
  naszej tożsamości i stanu posiadania.
  Chcesz pomóc, to poproś o nr telefonu, na który Ty sam
  wyślesz wiadomość do osoby, z którą ktoś inny chce
  się skontaktować i przekażesz jej informacje. Lepiej
  nie udostępniaj swojego telefonu nieznajomym.
 8. Zabezpiecz się na wypadek kradzieży lub zgubienia
  telefonu
  Przede wszystkim ustaw blokadę ekranu, co znacznie
  ograniczy ryzyko dostępu do Twoich danych. Warto
  również pomyśleć o włączeniu usługi lokalizującej urzą-
  dzenie oraz umożliwiającej zdalne usuwanie zawartości
  telefonu lub jego blokadę. Wykonuj również regularnie
  kopie zapasowe danych, które znajdują się na Twoim
  urządzeniu, lub korzystaj z backupu w chmurze,
  dzięki czemu szybko odzyskasz dostęp do ważnych
  danych w przypadku awarii, zgubienia lub kradzieży
  telefonu.
Skip to content