MISJA PLACÓWKI

Radośnie i ciekawie spędzamy czas wolny. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu:

– jest placówką wychowania pozaszkolnego

– organizuje czas wolny dzieci i młodzieży

– zabezpiecza rozwój ich zainteresowań i uzdolnień

– promuje osiągnięcia uczestników

– jest animatorem kultury w środowisku lokalnym

OPP3 to placówka z tradycjami. Istnieje od 1973r. Zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia artystyczne, taneczne, teatralne, naukowe, plastyczne, informatyczne, sportowe. W placówce działają grupy taneczne KONTRAST, D’EFEKT, grupy teatralne NIEOETYKIETKOWANI, ROZREGULOWANI, PIK-POK.
OPP3 jest Miejscem Odkrywania Talentów.

Skip to content