ZABRZAŃSKIE MALOWANIE NA EKRANIE 2018

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU
OGŁASZA
XVII KONKURS „ZABRZAŃSKIE MALOWANIE NA EKRANIE” 2018
POD NAZWĄ „Mój Dom, Moja Rodzina”.

I. Cele konkursu:
– uświadomienie znaczenia rodziny w życiu człowieka
– pokazanie relacji występujących w rodzinie, zwyczajów i tradycji oraz zainteresowań i pasji
– kształtowanie właściwych postaw moralnych, cech charakteru
– rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej życiem rodzinnym
– rozwijanie zdolności plastycznych z wykorzystaniem programów graficznych.
II. Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest imprezą otwartą. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
· klasy I – III szkoły podstawowej
· klasy IV – VII szkoły podstawowej
· klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne
2. Prace powinny być wykonane w ogólnie dostępnym programie grafiki komputerowej (bez skanowania, wstawiania gotowych elementów ) i zapisane w formacie jpg.
3. Prace należy wydrukować w kolorze na formacie 15 cm x 10 cm.
4. Na odwrocie prac należy dołączyć wydrukowaną na komputerze metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon szkoły.
Z DOPISKIEM Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 w celach konkursu.
5. Wydrukowane prace należy dostarczyć na adres ogniska: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu, ul. Opolska 29 tel/fax 32 271 54 45. Pliki jpg nazwane imieniem i nazwiskiem ucznia przesłać na adres e-mail: celinka2000@o2.pl do dnia 30 maja 2018r.
6. O terminie i miejscu rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni. Informacja zostanie umieszczona na www.opp3zabrze.cba.pl
7. Przewidujemy dyplomy i nagrody dla uczniów i szkół, które nadeślą najlepsze prace.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac bez zgody autora oraz wykorzystanie ich do wystaw.

Organizatorzy:
Instruktorzy Klubu Komputerowego OPP3

Skip to content